An Phu, Thuan An, Binh Duong               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0274 3764 751

CÔNG TY CP TKC KRAFT

 • Công suất: 2 Lò x 15.000kg hơi/giờ
 • Địa điểm: KCN Hải Sơn, Long An
 • Thời gian: 03/2016

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á

 • Công suất: 1 Lò x 20.000kg hơi/giờ
 • Địa điểm: KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh
 • Thời gian: 04/2017

CÔNG TY TNHH GIẤY ĐỒNG TIẾN BÌNH DƯƠNG

 • Công suất: 1 Lò x 16.000kg hơi/giờ
 • Địa điểm: Bến Cát, Bình Dương
 • Thời gian: 5/2019

CÔNG TY CÔ PHẦN MIZA

 • Công suất: 1 Lò x 18.000kg hơi/giờ
 • Địa điểm: Đông Anh, Hà Nội
 • Thời gian: 12/2019

CÔNG TY TNHH MTV MASAN HG

 • Công suất: 1 Lò x 19.500kg hơi/giờ
 • Địa điểm: KCN Sông Hậu, Hậu Giang
 • Thời gian: 9/2020

CÔNG TY TNHH MTV MASAN MB

 • Công suất: 1 Lò x 20.000kg hơi/giờ và 1 Lò x 22.000kg hơi/giờ
 • Địa điểm: KCN Nam Cấm, Nghệ An
 • Thời gian: 5/2015 và 8/2020