An Phú, Thuận An, Bình Dương         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0274 3764 751

CÔNG TY TNHH MTV MASAN MB

 Công suất: 1 Lò x 16.000kg hơi/giờ = 16.000kg hơi/giờ

CÔNG TY TNHH MTV MASAN HD

 Công suất: 2 Lò x 20.000 kg hơi/giờ = 40.000kg hơi/ giờ

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP MASAN

 Công suất: 2 Lò x 20.000 kg hơi/giờ = 40.000kg hơi/ giờ