An Phú, Thuận An, Bình Dương         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0274 3764 751

Gần như bỏ không năng lượng tái tạo

Gần như bỏ không năng lượng tái tạo

Việt Nam dồi dào nguồn năng lượng tái tạo, tuy nhiên gần như “bỏ hoang”, chỉ mới sử dụng 11% năng lượng tự nhiên - bao gồm 12% năng lượng từ thủy điện, 30% từ điện mặt trời, 15% từ nguyên liệu sinh học… 


Tiến sĩ Hermann Scheer, Chủ tịch ủy ban quốc tế về năng lượng tái tạo đã công bố tiềm năng năng lượng tái tạo ở Việt Nam theo điều tra của Ngân hàng Thế giới. 

Theo đó, Việt Nam là một nước dồi dào nguồn năng lượng tái tạo, tuy nhiên gần như “bỏ hoang”. 

Trong khi đó, kế hoạch 5 năm tới của Tổng Cty Điện lực Việt Nam là xây dựng thêm hàng loạt nhà máy điện đốt bằng than có nguy cơ làm cạn kiệt nguồn năng lượng hóa thạch, đồng thời góp phần làm khu vực Bắc Bộ vốn đã ô nhiễm bụi than nặng nề càng thêm ô nhiễm. 

Tiến sỹ Hermann đã có buổi làm việc với Chính phủ và giới khoa học Việt Nam nhằm giúp Việt Nam tìm một hướng đi mới giải quyết vấn đề năng lượng đang ngày càng bức xúc, thông qua các dự án sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, chủ yếu từ gió và nước. 

Theo Tiền Phong